<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache Modülü mod_logio

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
Durum:Eklenti
Modül Betimleyici:logio_module
Kaynak Dosyası:mod_logio.c

Özet

Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.

Bu modül mod_log_config modülünü gerektirir.

SSL ile KeepAlive bağlantılar kullanıldığında, SSL uzlaşımının ek yükü, bağlantı üzerinden yapılan ilk isteğin bayt sayısını yansıtır. Her dizin için yeniden uzlaşım gerektiği takdirde bayt sayısı yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.
Support Apache!

Konular

Yönergeler

Bulunan hatalar

Ayrıca bakınız:

top

Özel Günlük Biçemleri

İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu modül üç yeni biçem belirteci ekler:

Biçem Belirteci Açıklama
%I İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz.
%O Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.
%S Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir.
Apache 2.4.7 ve sonrasında kullanılabilmektedir.
%^FB İstek gelip yanıt başlıklarının ilk baytı yazılana kadar mikrosaniye cinsinden geçen zaman. Sadece LogIOTrackTTFB yönergesine ON atanmışsa kullanılabilir.
Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilir.

Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:

Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:
"%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\" %I %O"
top

LogIOTrackTTFB Yönergesi

Açıklama:İlk baytın yazılmasına kadar geçen süreyi izler
Sözdizimi:LogIOTrackTTFB ON|OFF
Öntanımlı:LogIOTrackTTFB OFF
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:All
Durum:Eklenti
Modül:mod_logio
Uyumluluk:Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilir

Bu yönerge isteğin okunmasından yanıt başlığının ilk baytının yazılmasına kadar geçen sürenin izlenmesini yapılandırır. Sonuçlanan değeri %^FB biçemi ile günlüğe kaydettirebilirsiniz.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.